Park reglement

Welkom bij Duinoord!

Dit parkreglement is opgesteld om jouw bezoek en dat van andere bezoekers zo leuk mogelijk te maken. We verzoeken je daarom om dit reglement te lezen en na te leven. Wanneer je het terrein van Duinoord betreedt, aanvaard je automatisch dit reglement. Wanneer je het reglement overtreedt kan dit leiden tot verwijdering uit het park of aangifte bij de politie.

Parkeren
Let bij het verlaten van je auto op dat de auto goed afgesloten is en er geen waardevolle voorwerpen in de auto achterblijven. Duinoord is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan je auto als gevolg van inbraak, aanrijding of anderszins. Dit geldt ook voor schade door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

Entree
Toegang tot het park is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs bij de daarvoor bestemde toegangsdeur. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park. Indien u tussentijds het park verlaat dient u een stempel te vragen bij de receptie. Het entreebewijs is geldig voor één persoon en kan éénmalig gebruikt worden en is niet doorgeefbaar. Korting, in welke vorm dan ook, is eenmalig geldig op de reguliere entree. De verkoop van entreekaarten op het terrein is verboden. Het is verboden om buiten openingstijden op het terrein te zijn.

Kinderen
Toegang van kinderen of jongeren tot en met 17 jaar is alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene (18 jaar of ouder), die de hele dag aanwezig op het park dient te zijn.

Camera’s
Wij maken je erop attent dat er op het terrein van Duinoord zowel zichtbaar als niet-zichtbaar cameratoezicht aanwezig is, ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.

Roken
Vanaf 01-01-2023 is roken alleen toegestaan in de aangewezen rookzone.

Algemene voorschriften
a) De veiligheidsvoorschriften door middel van borden en/of aanwijzingen van het personeel moeten volledig en direct opgevolgd worden.

b) Duinoord is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal en/of beschadigingen aan eigendommen. Je betreedt Duinoord op eigen risico.

c) Personen onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen, en personen die handelen in of in het bezit zijn van verdovende middelen, kan de toegang tot het park geweigerd worden. Zij kunnen ook uit het park worden verwijderd, zonder enig recht op vergoeding.

d) Fysiek of verbaal geweld, baldadigheid, vernieling of ander ongewenst gedrag kan leiden tot verwijdering uit het park. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.

e) Op het terrein dient gepaste (boven)kleding gedragen te worden, omwille van de hygiëne en de veiligheid en uit respect voor kinderen en andere bezoekers.

f) De verstrekte dranken en etenswaren mogen niet buiten het park worden genuttigd. Het is ook niet toegestaan om zelf alcoholische dranken of energiedranken mee te nemen naar ons park.

g) Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalbakken.

h) Het is mogelijk dat een attractie tijdelijk buiten gebruik is vanwege een reparatie of onderhoud. Daarnaast kunnen attracties tijdelijk gesloten worden vanwege hevige regenval, onweersbuien en windstoten. Op rustige dagen kunnen de activiteiten om en om geopend zijn, dit wordt bij de activiteit aangegeven. Dit geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs of op een andere vergoeding of compensatie.

i) Duinoord besteedt veel tijd en zorg aan het onderhoud van het park. Toch kan het voorkomen dat je tegen ongewenste zaken aanloopt. Wij zouden het erg op prijs stellen als je dit aan een van onze medewerkers zou willen melden.

j) Er kunnen foto’s en videos gemaakt worden door medewerkers van Duinoord. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor reclame-uitingen.

k) Het is niet toegestaan om je huisdier mee te nemen op het terrein van Duinoord. Voor een hulphond/geleidehond wordt een uitzondering gemaakt indien deze officieel en erkend getraind is en deze duidelijk herkenbaar is als hulphond/geleidehond (voorzien van een halter met opdruk). Deze dient vooraf aangemeld te zijn, omdat we een beperkt aantal van 1 hulphonden/geleidehonden toelaten per dag.

l) Het is verboden om met voertuigen het terrein te betreden, met uitzondering van rolstoelen en kinderwagens.

m) De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om bij bezoekers die zich niet gedragen volgens het parkreglement een kledingonderzoek te doen of hen uit het park te verwijderen, ter bescherming van de overige bezoekers en het eigen personeel, zonder dat dit enig recht geeft op vergoeding.

n) Het kan voorkomen dat mensen met beperkingen geweigerd worden bij bepaalde activiteiten. Dit beslist diegene die op dat moment bij de activiteit staat.

o)  Prijswijzigingen onder voorbehoud.

p) Bij mooi/droog weer kan het zijn dat de klimkooi gesloten is.

q) Bij 25 graden of meer is de waterglijbaan geopend (onder de 25 graden is de glijbaan gesloten)

r) Bij temperaturen van 35+ graden sluiten wij het park, je ontvangt hiervoor een mail om de tickets te verplaatsen of te annuleren.

 

 

In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn, beslist de bedrijfsleiding.

 

Wij wensen je een plezierige dag toe!

Footer-Img